۳۷ مطلب با موضوع «فیک :]» ثبت شده است

یه روز همین تایم بار و بندیلم آوردم گذاشتم اینجا و قصد کردم دیگه هیچ وقت نرم.
شاه قنبر برام مهربونه اینگار که پارتنر سابقم بوده باشه و بخوام به خاطر مقدس بودن اسمش برای خودم،هی به یاد بیارمش.
tahi :D

هرگز نباید سعی در تکرار لحظات داشت،باید آنهارا همانگونه که یکبار اتفاق افتاده اند تنها به خاطر آورد.

*

آنطور که دوست داشتم تمام نشد!

دوست داشتم ماری برگردد یا اتفاق بهتری برای هانس بیوفتد.

از کتاب هایی بود که شاید پاراگراف به پاراگرافش را دوست داشتم.

tahi :D

شازده کوچولو پرسید : تو که هستی ؟ چه خوشگلی ! روباه گفت : من روباه هستم .

شازده کوچولو به او تکلیف کرد که بیا با من بازی کن .

من آنقدر غصه به دل دارم که نگو .

روباه گفت من نمی توانم با تو بازی کنم . مرا اهلی نکرده اند .

شازده کوچولو آهی کشید و گفت : ببخش ! اما پس از کمی تامل باز گفت : اهلی کردن یعنی چه ؟

روباه گفت : اهلی کردن چیز بسیار فراموش شده ای است اهلی کردن یعنی علاقه ایجاد کردن.


tahi :D

!Life is really simple, but we insist on making it complicated

tahi :D

من اِنصافُ از کی بخوام!

tahi :D