6_13
مشغولم به قانع کردن خودم،که لطفا غمبرک نزن که لطفا بازم تحمل کن تو ضعیف نیستی یکم فقط یکم حالت خوب نیست بیاه و سعی کن همونی شی که میخوای حالا این وسط اگه یکمم ناآروم و خسته بودی طوری نیست حق داری،من بازم دست و پا میزنم ببینم چی میشه.
تاحالا واسه هیچکی اینقده دلتنگ نشده بودم.
برچسب ها : باب‌ تنهایی عشق علاقه
tahi :D
موضوع : توییت ~/