5_13

"pin ش کنی بالای لیست.هی حرفش شه.اولین suggested سرچ اینستاگرامت".

خسته تنها و تحت فشارم نمیدونم دقیقا چیه که اذیتم میکنه،خیلی تعدادشون زیاده اما از همه شون مهم تر روابط عاطفیه مگه نه؟

امروز از سایت شماره 3 که بیرون اومدم هوای سرد و بادی که میومد روحم با خودش برد،بعد از هشتا قدمی که به سمت سالن برداشتم روحم نشست سرجاش.

پریشب راس ساعت سه از خواب پریدم نمیتونستم نفس بکشم اولین باری نبود که این اتفاق میوفتاد اما شدت ترسش هیچ فرقی نداشت،از طرفی تهوع و سرگیجه داشتم شرایط که خوب نمیشه واشنا حداقل بکشمون.

م.ح میگه خوش بحالت که تنهایی.اونقدر خوب نقش بازی میکنه که منه بیچاره چندین بار گول حرفاشو خوردم و باور کردم که تنهایی یه خوشبختیه!اما اینبار کاملا بی اثر بود اینگار که سنگ جاهل احمق درونم ترک برداشته باشه،گریه کردم،واضح نه!اما گریه کردم.توی اون شلوغی هیچکس نمیتونه حالمو خوب کنه گاهی احساسم بهم میگه از همه شون متنفرم.

برچسب ها : باب‌ تنفر تنهایی عشق علاقه
tahi :D
موضوع : توییت ~/