3_13

شاید اگه ما آدما یه روز میفهمیدیم چقدر میتونستیم تو حالِ خوب و بَده یه نفر اثرگذار باشیم از شدت تعجب میمردیم.

برچسب ها : باب‌ تنهایی عشق علاقه
tahi :D
موضوع : توییت ~/