6_12

شاید اگر میدونستی چه قدر چکت میکنم آب میشدی میرفتی تو زمین یا تغییر ماهیت میدادی یا هر شب پیش واشنا دعا میکردی که روح بشی و بیای تو زندگیم.

برچسب ها : باب‌ تنهایی عشق علاقه
tahi :D
موضوع : توییت ~/