10_11

..."به یاد می آورم زمانی را که برایت ارزشمند بودم،نه اشتباه میکنم!مگر اصلا روزی برایت ارزش داشته ام؟به خاطر دارم لحظاتی که مرا میخواستی،نه اشتباه میکنم!مگر اصلا لحظه ای خواهان من بوده ای؟در خاطرات عاشقانه ای که باهم داشته ایم میپویم،نه اشتباه میکنم!مگر خاطره ی عاشقانه ای باهم داشته ایم؟"...

از ربکا میپرسم و میخواهم برایم بگوید دلیل این وصف های اشتباه چیست،ربکا لبخند میزند و آرام میگوید چه قدر بی رحمانه.

+چه قدر بی رحمانه؟همین؟دیوانه شدن آن هم در این زمان خیلی دلچسب است ربکا.

ربکا:ساعتی خواهد آمد که پُرز از دل تو نیز وَر انداخته شود.

برچسب ها : باب‌ تنهایی عشق علاقه
tahi :D
موضوع : توییت ~/