8_11
اومدم بگم اصلا پایان کتاب جذاب نبود!
همیشه گفتم از اینکه مفصل یه کتاب نقد و بررسی کنم فراری م و ناتوان.
نوشته ها فقط برداشت من از کتابِ نه چیزی بیشتر؛
موضوع کتاب "زهیر"مربوطِ به یک نویسنده مشهور فرانسویِ که همسرش به طور ناگهانی ترکش کرده و شوهرش رو در سردرگمی قرار داده،توی کتاب تاجایی که به خاطر دارم اسمی از نویسنده برده نشد!و این باعث شد فکر کنم اتفاقات مربوط به خوده پائولوِ!
یه کتابِ پیچپیچی بود برای من D: خوب بود اما نه اونقدر که بگم برید و بخونیدش.
یه عکس کوچولو از متن کتاب با کیفیتی خیلی ناراحت کننده.
عصر میرم یه جایی،واشنا؟منو میبینی؟.
خوشحالم که به قولم عمل کردم.
برچسب ها : O zahir Paulo Coelho انتشارات کاروان زهیر پائولو کوئلیو کتاب
tahi :D