4_11

نه من میخوام بدونم تو دلت برا من تنگ نمیشه؟

برچسب ها : باب‌ تنهایی علاقه
tahi :D
موضوع : توییت ~/