7_10

به خاطر پست قبل از من ناراحتی؟منظورم چیزی که فکرکردی نیست،فقط شاید یکم خواستم مهربون باشم و ادای مهربونا رو در بیارم ازم ناراحت نشو.

برچسب ها : باب‌
tahi :D
موضوع : توییت ~/