6_10
خیلی ادم عجیب غریبی م ازت خوشم نمیاد ولی ازت خوشم میاد،با خودم فکر میکنم چون نمیتونم داشته باشمت این احساسات متفاوت بهت دارم.
تولدت مبارک.
برچسب ها : تولد علاقه پاندا
tahi :D
موضوع : توییت ~/