0_0
یه روز همین تایم بار و بندیلم آوردم گذاشتم اینجا و قصد کردم دیگه هیچ وقت نرم.
شاه قنبر برام مهربونه اینگار که پارتنر سابقم بوده باشه و بخوام به خاطر مقدس بودن اسمش برای خودم،هی به یاد بیارمش.
برچسب ها : Shahghanbar Tahi تولد تَهی شاه قنبر
tahi :D
موضوع : فیک :]