8_8

و من فردی که از اکنونِ خود در رنج ست،اینکه اکنونمون تباهِ آینده مون بشه،میصرفه؟

باید خودم به حرفام عمل کنم.

امروز عصر توی بنای قدیمی کاروانسرای شاه عباسی یه جمع پیر اما جوون دیدم!پیر از دیدِ سن و سال،جوون از دیدِ دل!

محفل شاهنامه خوانی داشتن.

از در ورودی که داخل شدم دیدمشون اونقدر در نگاه اول تحت تاثیر چهره های مهربون و جذاب شون قرار گرفتم که سریعا از اون عصر بخیر های پر انرژِی توی دلم حواله شون کردم.

"گریز دلپذیر"از «آنا گاوالدا» و "پیرمرد و دریا"از «ارنست همینگوی» رو تهیه کردم،دوتا کتاب کم قطر نیازه خب D:

برچسب ها : Anna Gavalda french fiction the old man and the sea آنا گاوالدا آینده ارنست همینگوی شاهنامه خوانی ٍٍٍٍErnest Hemingway پیرمرد و دریا کتاب گریز دلپذیر
tahi :D