4_8

یه ماهه که باهات قهرم.

باید یه فکری برای هشتگ هام بکنم.

ماله من نیستی،ماله تو نیستم.

برچسب ها : باب‌ تحول
tahi :D
موضوع : توییت ~/