2_8

و بلاخره بعد از مدتی اثرهایی که تهیه کردم؛

مثل رودخانه روان_پائولو کوئلیو

مکتوب_پائولو کوئلیو

دومین مکتوب_پائولو کوئلیو

زهیر_پائولو کوئلیو

پدران،فرزندان و نوه ها_پائولو کوئلیو

کوه پنجم_پائولو کوئلیو

الف_پائولو کوئلیو

ساحره ی پورتوبلو_پائولو کوئلیو

مردی به نام اُوِه_فردریک بکمن

آیین دوستیابی_دیل کارنگی

وقتی نیچه گریست_اروین د.یالوم

به زودی "مکتوب" رو تموم میکنم و بهتون راجبش میگم!

برچسب ها : کتاب
tahi :D