1_8

آ

شروع تابستون گرررم همراه با تولد من و البته،کارآموزی!

پیر شدن جذابه و هدیه دادن و هدیه گرفتن حتی از پیر شدن هم جذاب تره!

کسب تجربه رو خیلی دوست دارم؛

همونطور که عذاب میکشیم و حس میکنیم بدبختانه ترین حالت ممکن رو داریم،داریم بزرگ میشیم!

به بهانه ی تولد برای خودم چند تا کتاب تهیه کردم،از فردا استارت میزنم.

برچسب ها : تولد هدیه کتاب
tahi :D