10_7

دیشب یکی برام تاروت گرفت،برای من و باب

عجیب بود که همه چی عینا همون بود تمامش و من نمیتونم اینو به چشم اتفاقی بودن بگیرم!

مدتی از هم دور بودیم یا اینکه از اینکه روابط به خاطر پیشنهاد از بین برن میترسیم،بچه بازیامون و در اخر اینکه نمیتونیم مال هم باشیم.

تمامش خوب بود و لذت بردم که حقیته ولی اینکه اگر باهم باشیم به گوه زده میشه عذابم داد.

دگرگونم کرد.

حالمو خراب کرد.

نمیدونم باید چیکار کرد.

و اصلا کاری میشه کرد؟

نمیدونم.

فقط دوسش دارم و هیچی نمیدونم.

کاش همه چی درست شه،من قوی ام.

برچسب ها : باب‌ قدرت
tahi :D