2_7
دیگه خودم رو درگیر چیزای ناراحت کننده نمیکنم دارم به خودم قول میدم؛
آشپزی مثل همیشه حسه خوبی برای روزای غمگین من بوده.
یه سوپ خودپَز پره حبوبات چه قدر میتونه دلبر باشه D:
برچسب ها : تحول سوپ
tahi :D
موضوع : توییت ~/