1_7

هیچکس ارزش اینو نداره که چشمات پر خواب باشه ولی ساعت ها منتظر باشی جوابت رو بده،نه؟.

 +مامان،متاسفم که بعد از نوشتن گله هام از یه ادم که سرش به تنش نمیارزه یادم اومد که امروز تولدته.

برچسب ها : Mom ارزش افسردگی انصاف تولد
tahi :D
موضوع : توییت ~/