8_5

از وقتی پیام رسان داخلی نصب کردم دیگه احساس نمیکنم تنهام.

برچسب ها : تنهایی
tahi :D
موضوع : توییت ~/