4_2
خیلی نوشتم
خیلی
اونقدر که اگر میخواستم تبدیل شون کنم به ویس یک ساعتی میشد
اما حالا
ترجیه(ترجیح)دادم به چند واژه کوتاه بسنده کنم
تبریک برای بزرگ شدنت
برچسب ها : باب‌ تولد
tahi :D
موضوع : توییت ~/