3_1

اَی بدم میاد از اینا که فکر میکنن اگه از چرت و پرتای بقیه اسکی برن خیلی بامزه میشن اَی بدم میاد اَی.

لعنتیِ مادر پابلیک

اخه حرفای منم اسکی رفتن داره؟!

[سر به کیبورد میکوبد]

tahi :D
موضوع : توییت ~/