0_0

اگه قرار بود من نقد و خرده گیری کنم فیلما و کتابارو تا الان کلا رو دنیا بیشتر ازدویست سیصدتا فیلم اکران نمیشد و بیشتر ازدویست سیصدتا کتاب شناخته شده هم بیشتر وجود نداشت

اونایی هم که فیلم به درد نخور میساختن حکم صادر میکردم که تا اخر عمر روی یه کاناپه ببندن شون هی فیلم خودشون براشون پخش شه هی ببینن هی ببینن هی ببینن تا روزی که بگه جفا کردم خطا کردم اون وقت ازادش میکردم میرفت زندگی عادیشو میکرد!

اونی هم که کتاب مسخره مینوشته رو مجبور میکردم یه دستگاه ضبط صوت بگیره دستش،اون دستش هم کتابش،هی بخونه هی ضبط کنه هی بخونه هی ضبط کنه،تا اون روز که اونم بگه عاغا خطا کردم جفا کردم جسارت کردم!

[به پوکر شدن خواننده متنش فکر میکند و از خودباوری خویش لذت برده و لبخند میزند]

برچسب ها : Heart-of-Gold-بِِردی نقد
tahi :D
موضوع : فیک :]