0_0

خب

اینگاری مرده بودم این چند روز :|

خیلی فضا سنگین میشه وقتی بعد چند روز متوالی میام

تقریبا نیمی از "عقاید دلقک" رو خوندم

14 فصل از 21 فصل 

حس خوبی بهم میده که روی کاناپه قرمزه میشینم و هی پا از اون پا برمیدارم و ورق میزنم و عین خیالمم نیست ساعت چنده و اصلا چند تا مسیج و میس دارم

وقتی هم که به چشمام استراحت میدم دلم هی عررر میزنه که عاغا کتابو ور دار بخون تمومش کن دیگه D:

من عوض شدن دیپم محاله یه طورایی من ژرف عوض نمیشم

[به خرید عصر فکر میکند و قلبش تپش تندی را پی میگیرد]

#هاجر

برچسب ها : Ansichten eines Clowns Heinrich Böll Heinrich Theodor Böll عقاید یک دلقک هاینریش بل
tahi :D